A legnagyobb tévés műsorgyártók 2012-ben
A tavalyi elemzése után Feledy András, a Köhler és Feledy médiatanácsadó cég ügyvezetője ismét megnézte a televíziós gyártócégek pénzügyi eredményeit. 

A televíziós tartalomelőállító vállalatok, gyártócégek piaci helyzetéről, pénzügyi eredményéről tavaly készítettük el az első beszámolónkat. Bemutattuk a magyar médiapiac aktuális televíziós tartalomelőállító-vállalatait, amelyekről az amúgy bőséges iparági elemzésekben azóta is kevés szó esik. Az elmúlt évben feltett kérdések, ahogy minden évben, idén is aktuálisak: mely vállalatokból áll ez a piac, a piacnak hány szereplője van, milyen arányban részesednek a bevételekből, mekkora profitot termelnek?

A kutatás célja 

Az elmúlt évi kutatás célja egy olyan pillanatkép rögzítése volt, amely bemutatta, hogy a 2011. évi magyarországi televíziós műsorgyártó piac mely vállalatokból állt, és ezen vállalatok tevékenységében milyen irányú elmozdulások voltak. Az eredményekre építve idén már azt is láthatjuk, mely vállalatok maradtak stabil szereplői a piacnak, kik tűntek fel és kik estek ki az első húsz listájából.

A teljes piac 2012-ben (a legnagyobb 20 alapján) összesen 17,8 milliárd forintot termelt, amely így 27 százalékos növekedést jelent 2011-hez képest. A lista első öt helyén az elmúlt évhez viszonyítva nincsen változás. Első helyen a Hung-Ister áll, amely 2011-es 2,73 milliárdos árbevételét 47 százalékos növekedéssel tudta megfejelni 2012-ben. Második és harmadik helyen az RTL Klub két legfőbb beszállítója, a Barátok közt című szappanoperát gyártó Grundy UFA, és a majdnem minden más, nem belső gyártású produkciót előállító IKO Műsorgyártó áll.

A TV2 szappanopera-gyártója, az Interaktív a negyedik helyezett. A Show and Game ötödik helye annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy tavaly elért eredménye idén csak a kilencedik helyre lenne elég. Az első húsz vállalat között hét új szereplőt láthatunk. A hétből hat vállalat a közmédia átalakításának nyertese, a hatból egy, a Trisó Produkció annyira új, hogy 2011-ben még nem is volt számba vehető eredménye.

A Paprika Latino Production-t a TV2 és annak Voice című produkciója repítette az első tíz közé. A közmédia átalakulása nemcsak nyerteseket, hanem veszteseket is generált. Ilyen az első húszból majdnem százmilliós bevételcsökkenéssel kieső TVCom, és az elmúlt évben még hatszázmillió forintos bevételt produkáló, idén azonban sem képernyőn látható műsort, sem fellelhető eredménykimutatást nem produkáló CO. Production.

A közmédia megrendelői súlyát jelzi, hogy a húsz vállalatból tíz a közcsatornákra készíti műsorai legnagyobb részét. Érdekesség, hogy míg 2011-ben a tíz közé kerüléshez elég volt 327 millió forint, a húsz közé kerüléshez pedig 106 millió forint éves bevétel, 2012-ben ugyanehhez a teljesítményhez 728 millió illetve 137 millió forint éves bevételre volt szükség.

Az ábrát az elmúlt évi adatokkal összehasonlítva kettős átrendeződést figyelhetünk meg. Egyik oldalról a piacvezető tovább növelte súlyát, piaci részesedése átlépte a 20 százalékos határt. Másik oldalról a mezőny kiegyenlítődését figyelhetjük meg. A nagyok súlya csökken, míg a kisebbeké növekszik. Ennek a folyamatnak a legszembetűnőbb eredménye a 11-20. helyezést elért vállalatok összesített bevétele, amely 10 százalékról 17 százalékra nőtt.

Már az elmúlt évben is a kutatás legmeglepőbb adata a top 20 vállalat árbevételének növekedése volt. Miközben a televíziós piac jelentős bevételi forrását nyújtó reklámpiac drámaian és megállás nélkül szűkül, és a legtöbb televíziós társaság költségcsökkentésre kényszerül, a televíziós műsorgyártó piac ismét növekedni tudott. A háttérben ennek magyarázatául ugyanazok a jelenségek húzódnak, amelyeket az elmúlt évben megneveztünk.

  • A közmédia összevonása és konszolidációja lehetővé teszi, hogy a korábbiaknál jelentősen nagyobb összeget fordítsanak saját műsorok gyártására.
  • A televíziós felületek között folyó kiélezett verseny folyamatosan növeli a saját gyártású műsorok iránti igényt. A nagy televíziók is csak a perifériális felületeiket adhatják fel, a fontos műsorsávokban nem lazíthatnak.
  • A televíziós szezonalitás évközi aránya változik, nő az őszi és tavaszi szezonok hossza.
  • A kábelpiac telített, portfóliót fejleszteni csak saját gyártású műsorokkal lehet. A verseny különösen kiélezetté vált a SuperTv2 és az RTL2 színrelépésével, bár ennek a hatásait a 2013-as adatokban látjuk majd szembeszökően.

Ismét felmerül a kérdés, hogy Magyarországon összesen mennyi pénzt költhetnek el televíziós műsorok gyártására? A top 20 vállalat lefedi a beszállítói piac 94 százalékát, azonban az árbevétel inkább csak támpontot ad a kalkulációhoz. Figyelembe kell venni viszont azokat a műsorokat, amelyeket a televíziók beszállítói közreműködés nélkül, maguk állítanak elő. Ide tartoznak a hírműsorok, bulvármagazinok, jellemzően valamennyi info- és infotainment műsor. A közmédiánál további nagy mennyiségű magazinjellegű műsor készül belső gyártásban. Mindent egybevetve óvatos becsléssel azt mondhatjuk, hogy Magyarországon 2012-ben a televíziós műsorok előállítására fordított költség meghaladja a 23 milliárd forintot.

Ugyanakkor látható az is, hogy a mennyiségi igények növekedésével a finanszírozási lehetőségek nem növekednek egyenes arányban. Míg a 2011. évi adatok a bevételek növekedése mellett az eredmények megduplázódását mutatták, 2012-ben nem sikerült ezt a trendet fenntartani, a bevételek változatlanul tartó emelkedése ellenére az eredmények nominális értelemben is csökkentek. Miközben az okokon nem nagyon kell gondolkodni (például a reklámpiac szűkülése), érdemes feljegyezni, hogy ez a gazdasági környezet különösen kedvez a hatékonyság növekedésének, ami nem jelenti az eredményesség növekedését vagy akár csak a szinten tartását.

Az elmúlt évhez hasonlóan ismét megállapíthatjuk, hogy az iparágban a bevétel nagyságának ismerete nem elégséges információ az eredmények valószínűsítéséhez. Az adatsor érdekessége, hogy a Hung-Ister egymaga több eredményt mutatott ki, mint az összes többi vállalat kimutatott eredményének háromszorosa. Mivel a bevétele csak a negyede a többi tizenkilenc szereplő összesített bevételének, rendkívüli profitabilitásnak lehetünk tanúi. Meg kell említeni az IKO Műsorgyártó Kft. közel háromszázmilliós veszteségét. Jól látható, hogy a magyar RTL-csoporthoz kötődő vállalkozás nem vonhatja ki magát legfőbb megrendelője visszaesése alól.

A hatalmas IKO-veszteség a top 20 átlagára is rányomta a bélyegét, amely az elmúlt évi értékhez képest három százalékponttal 7 százalékra esett. Továbbra is jellemző, hogy a vállalatok nagyobbik része minimális nyereséget mutat ki, amely alternatív profitrealizálási stratégiákat sejtet.

Összefoglalás

A 2011. évről szóló kutatás adatait összegezve azt valószínesítettük, hogy a piac és a realizált haszon bővülése 2012-ben sem áll meg. Előrejelzésünk csak részben igazolódott be. Bár kisebb mértékben a felületek bővülése, nagyobb mértékben a közmédia expanziója tovább növelte a piacot, azonban az elérhető eredményekben mégis a reklámpiac drámai visszaesése volt a meghatározóbb. A különböző események hatása alól egy vállalat sem vonhatta ki magát. A piac új kihívásokat állított a vállalatok elé, amelyeknek ahhoz, hogy képesek legyenek ezeknek megfelelni, új kompetenciákat és kapcsolatokat kellett kifejleszteniük.

Biztonságban csak azok a vállatok érezhették magukat, amelyek tulajdonosi szinten ápolnak erős kapcsolatot a megrendelőikkel. A legtöbb vállalat egy vagy két műsort készít szezononként. Ezek a vállalatok különösen kiszolgáltatottak a változó beszerzési stratégiáknak, egy megrendelés megszerzése a vállalat további jövőjét biztosíthatja, elvesztése ugyanakkor a vállalt létét veszélyezteti. Rájuk gondoltunk az elmúlt évben, amikor arról írtunk, hogy számukra elkerülhetetlen más bevételi források felkutatása a műsorgyártás finanszírozásához, az életben maradáshoz. Vannak, akik ezt a stratégiát sikeresen alkalmazták, de látszanak a 2012-es reklámpiaci szűkülés áldozatai is. 

Az elmúlt évi kutatásban azt az állítást is megkockáztattuk, hogy a piac fejlődése középtávon az egyre nagyobb, a globális médiavállalatokhoz kötődő műsorgyártók térnyerése irányába fejlődik majd. Az eltelt egy év nem jelent még akkora időtávot, hogy ezt az előrejelzésünket érdemben értékeljük, de jelezhetjük az ebbe az irányba mutató, vagy éppen ezzel ellentétes fejleményeket. Ezért emeljük ki az első húsz műsorgyártó vállalat közé bekerült, az MTG-csoporthoz tartozó Paprika Latinó Productiont, illetve jelezzük, hogy belépett a magyar piacra - 21. helyével az elemzésből éppen csak kicsúszott - a német tulajdonú kelet-európai multi, a Constantin Entertainment.

Mit várhatunk 2013-tól, és mit várhatunk középtávon?

A tágabb környezetet vizsgálva elmondhatjuk ugyanazt, amit az elmúlt évben. A televízió mint hirdetési felület az egy főre jutó elérést tekintve még mindig a legköltséghatékonyabb megoldás. A felületek száma tovább nő, a digitális terjesztés térnyerésével a verseny kiegyenlítettebbé és élesebbé válik. A piac mérete a válság ellenére is tovább bővülhet. Ugyanakkor az informatika, a televíziós technológia, az információs társadalom fejlődését sem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ez a folyamat egyik napról a másikra gyökeresen átformálhatja mindazt, amit erről az iparágról gondolunk.

Közebbi perspektívát választva azt láthatjuk, hogy a közmédia újjáalakítása befejezéséhez közeleg. Újabb ugrásszerű bővülés már nem várható, ugyanakkor a jelenlegi status quóra kockázatot jelenthet az NMHH és a Médiatanács, még meg nem nevezett új elnökének személye.

A televíziózás kereskedelmi szegmensének eredményei nem függetleníthetőek a magyar gazdaság eredményeitől. Ezen a téren látszanak már biztató jelek, de mivel a számok először reklámbüdzsékben, aztán az LP-büdzsékben éreztetik hatásukat, el kell telnie egy-két évnek, így a fellendülés 2014 második fele előtt nem várható. Három további jelenséget kell megemlítenünk, amelyek jelentősebb hatást gyakorolhatnak a 2013. évi, majd a későbbi adatokra.

Egyfelől a magyar állam reklámpiacról történő pénzkivonási aktivitását a reklámadó formájában. Bár ez még nem került bevezetésre, így is jelentős bizonytalansági tényezőt jelent, ami beruházás- és fejlesztés visszafogó hatással járhat. Másrészt a TV2-csoport esetleges tulajdonosváltása is hatással lesz a piacra. Harmadszor számolnunk kell az eddig főleg print és online médiában tevékenykedő kiadó vállalatok egyre jelentősebb fejlesztéseivel is.