2013. február 05. 15:57
Másodfokon is nyert a Kreatív újságírója
Ki kell adnia a Médiatanácsnak az országos kereskedelmi tévék hatósági szerződéseit. Erről döntött kedden a Fővárosi Ítélőtábla másodfokon abban a perben, amelyet a Kreatív munkatársa, Csuday Gábor a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet segítségével indított a Médiatanáccsal szemben.

Másodfokon is pert nyert a Kreatív munkatársa, Csuday Gábor (felperes), akit a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet képviselt a Médiatanáccsal (alperes) szemben abban a perben, amelyet az országos kereskedelmi tévék hatósági szerződéseinek nyilvánosságra hozatala érdekében indított. 

Munkatársunk 2012. január 6-án közérdekű adatigényléssel fordult a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához azért, hogy az hozza nyilvánosságra a két országos kereskedelmi televízió, a Magyar RTL (RTL Klub) és az MTM-SBS (Tv2), Médiatanáccsal kötött hatósági szerződéseit. A hatóság a kereskedelmi tévék üzleti érdekeire való hivatkozással megtagadta a szerződések kiadását, ezért munkatársunk az ügyben keresetet nyújtott be a bíróságon.

A nemzeti vagyonról szóló törvény rögzíti, hogy a televíziós sugárzáshoz szükséges frekvenciák az állam kizárólagos tulajdonába tartozik. A nemzeti vagyonnak ezt az elemét a Médiatanács pályáztatási eljárás keretében hasznosítja, és a pályázat nyerteseivel szerződést köt a frekvenciahasználat feltételeiről, illetve ennek fejében nyújtott díjfizetésről és egyéb vállalásokról. A per eredetileg kizárólag a Médiatanács ellen indult, azonban a két érdekelt televíziós társaság beavatkozóként részt vett az eljárásban.

Mint ismert, az RTL Klub és a Tv2 hatósági szerződései 2012. július 9-én lejártak, a tévétársaságok még aznap ideiglenes szerződést kötöttek a Médiatanáccsal, amelyek alapján az analóg frekvenciák lekapcsolásáig, a digitális átállás befejeztéig továbbra is fent maradnak az analóg platformon. A Kreatív munkatársa időközben ezen szerződések kiadását is kérte a hatóságtól.

A nemzeti vagyon hasznosítása nem lehet üzleti titok

Az alperesi oldal, tehát a Médiatanács és az érintett tévétársaságok álláspontja szerint a szerződések nyilvánosságra kerülésével üzleti titkok sérülnének. A médiaszolgáltatási díj és egyéb vállalások (pl. műsorszerkezet, híradásra szánt minimális idő, vételkörzet, stb.) a televíziós társaságok pénzügyi, gazdasági és piaci helyzetét alapvetően befolyásoló információk.

Az elsőfokú ítélet kihirdetésekor Dr. Ocskó Eszter tanácselnök a felperesi érveléssel összhangban megállapította, hogy nemzeti vagyon hasznosítása körében nem lehetséges üzleti titok védelmére hivatkozni.

A jelenleg még hatályos Polgári Törvénykönyv üzleti titokra vonatkozó szabályozásának lényegi eleme, hogy nem minősül üzleti titoknak az állami vagyon felhasználására vonatkozó adat. Azonban még ebben az esetben is megtagadható a közérdekű adat kiadása, ha az érdekelt fél (jelen esetben a TV2 és az RTL Klub) bizonyítani tudja, hogy a kért adatok nyilvánosságra hozatala az érintetteknek üzleti tevékenységük végzésében aránytalan sérelmet okozna.

A másodfokú ítélet részletezi, hogy megvizsgálta a zárt iratként, csak a bíróság számára benyújtott szerződéseket és nem talált bennük olyan részeket, melyek megfelelnének a fenti követelményeknek és az alperesi beavatkozók sem terjesztettek erre irányuló megfelelő bizonyítékot. "Vicces módon a két tévétársaság által felhozott egyetlen ilyen érv az volt, hogy borzasztó hátrányos helyzetbe hozná őket, ha a műsorstruktúrájuk nyilvánosságra kerülne, ami egyébként a műsorújságokban is benne van" - mondta Hidvégi Fanny, a TASZ adatvédelmi és információszabadság programvezetője.

Hidvégi Fanny elmondta, a TASZ örül az ítéletnek, de valójában az lett volna meglepő és egyben jogilag megkérdőjelezhető, ha más döntés születik. Az ítélet ellen fellebbezni nem lehet, az viszont elképzelhető, hogy időhúzási okokból alperes felülvizsgálati kérelemmel él majd.

"Ez az ügy eklatáns példája az üzleti titok megfelelő szabályozásának. Elszomorítónak tartjuk, hogy a jogalkotó az éppen készülő, új polgári törvénykönyvbe nem hajlandó beletenni az a passzust, amely az állami vagyon felhasználása esetében szűkíti az üzleti titok fogalmát. Félő, hogy a jövőben búcsút kell inteni a közpénzek átláthatóságának" - tette hozzá Hidvégi Fanny.