A GVH bekopogott az Axel Springerhez
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2011. szeptember 19-én előzetes értesítés nélküli helyszíni szemlét tartott két megyei lapkiadó vállalat székhelyén, illetve telephelyén. A GVH munkatársai az Axel Springer és az Inform Média üzleti helyiségeiben tartottak vizsgálatot.

Előzetes értesítés nélküli helyszíni szemlét tartott az Axel Springernél és az Inform Média-nál a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A hívatlan vendégeskedés a lapkiadóknál annak volt köszönhető, hogy a szerv még 2011. március 22-én indított versenyfelügyeleti eljárást az Axel Springer-Magyarország, az Inform Média, a Lapcom, valamint a Pannon Lapok Társasága ellen gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH rendelkezésére álló információk szerint az említett vállalkozások (illetve azok jogelődjei) között a 2000-ben létrejött, vasárnapi lapokkal kapcsolatos szerződések kölcsönös versenytilalomra, illetve árak egyeztetésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaznak.

Ennek értelmében a felek kölcsönösen nem támadják meg egymás megyei/regionális piacait, mely kölcsönös versenytilalom nemcsak a vasárnapi lapokra vonatkozik, hanem bármilyen nyomtatott lapra, és kiterjed a helyi elektronikus médiára is. Feltételezhető továbbá, hogy a fent felsorolt vállalkozások egyeztetéseket folytattak az árus lapárakra és a hirdetési árakra vonatkozóan is.

A GVH gyanúja szerint a fenti magatartásukkal az eljárás alá vont vállalkozások feltételezhetően megsértették a versenytörvény versenykorlátozó megállapodások tilalmára vonatkozó rendelkezéseit. Az előzetes bejelentés nélküli helyszíni szemle lehetőségét a GVH számára a versenytörvény biztosítja. A versenytörvény rendelkezései értelmében a helyszíni szemléhez előzetes bírósági jóváhagyás szükséges.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozások a jogsértést elkövették – szögezi le a GVH. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A törvény szerint ezen eljárások lefolytatására biztosított időtartam 6 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal szintén 6 hónappal meghosszabbítható.